Jdi na obsah Jdi na menu
 

petice

 

PETICE za zrušení ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
                                (ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme tímto osoby uvedené v ustanovení     § 64 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (prezidenta ČR, poslance, senátory)     a oprávněné k podání návrhu na zrušení ustanovení zákona, aby podaly k Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, neboť je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. V případě, že oprávněné osoby neshledají splnění podmínek pro podání návrhu k Ústavnímu soudu, žádáme tímto poslance a senátory, aby v rámci legislativního procesu novelizovali uvedený zákon               č. 246/1992 Sb., a rozhodli o zrušení či zpřísnění ustanovení § 5 odst. 5, které připouští výjimku z odst. 3, dle kterého porážení jatečných zvířat vykrvením, může být prováděno pouze po jejich omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením je zakázáno. Odst. 5 pak připouští pro nás nepřijatelnou výjimku, kterou může povolit Ministerstvo zemědělství pro potřeby církví       a náboženských společností, jejichž předpisy stanoví jiný způsob porážky zvířat. Tato výjimka pak znamená, že jateční zvířata mohou být porážena vykrvením bez předchozího omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Nesouhlasíme s tím, aby bylo umožněno bezdůvodné utrpení zvířat kvůli možnosti povolení takové výjimky a domníváme se, že výše uvedeným ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., je porušováno i právo lidí na rovnost v důstojnosti i v právech, jakož i v řízení a před soudy, a dále je toto ustanovení v rozporu se zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem a s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., a to z následujících důvodů:
Je prokázáno, že při porážce vykrvením bez předchozího omráčení, zvíře nepřiměřeně a dlouho trpí. Udělování výjimek pak navíc umožňuje komercializaci těchto druhů porážek a takto poražená zvířata pak jsou určena především k vývozu do zemí, ve kterých je tento nehumánní způsob porážení zvířat zakázán. Komercializace těchto druhů porážek pak zcela jistě nebyla původním úmyslem zákonodárce. Například rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 25.2.2010, č.j.: 6930/2010 – 17210 byla pro jeden subjekt (veškeré údaje lze nalézt na internetu) udělena výjimka pro porážku 600 ks jehňat a 600 ks ovcí v jednom roce, která má být uskutečněna přímo na jatkách uvedených v rozhodnutí. V neposlední řadě nelze připouštět výjimky ze zákazu týrání zvířat a tedy týrání zvířat ze strany některých osob tímto způsobem legalizovat. Pod záminkou údajného uspokojování církevních potřeb nelze udělovat výjimku pro činnost, která je trestním zákoníkem všem bez rozdílu zakázána (§ 302 tr. zákoníku). Stejně tak taková výjimka nemůže být protichůdná jednomu ze základních smyslů zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterým je zejména úmysl ochránit zvířata před týráním, které je zcela jasně definováno v § 4 odst. 1 tohoto zákona. 
(petice sestavena JUDr. Klárou Slámovou, tr. pobyt Praha 4, Nuselská 1, PSČ: 140 00, doručovací adresa a sídlo Praha 4, Urbánkova 3360, PSČ: 143 00)
 
PETICE za zrušení ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)
podpisový arch
(petice sestavena JUDr. Klárou Slámovou, tr. pobyt Praha 4, Nuselská 1, PSČ: 140 00, doručovací adresa a sídlo Praha 4, Urbánkova 3360, PSČ: 143 00)

jméno a příjmení
bydliště
podpis