Jdi na obsah Jdi na menu
 

Věc: Žádost o uspořádání semináře (26.4.2012)

23. 9. 2012

NG.RADIM FIALA
ÚSTŘEDNÍ KOMISE NA OCHRANU ZVÍŘAT
TĚŠNOV 65/17
110 00 PRAHA 1
 
 
 
V Praze dne 26.4.2012
 
VĚC: ŽÁDOST O USPOŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE
 
 
Vážený pane poslanče,
 
obracíme se na Vás zároveň i jako na předsedu ÚKOZ s žádostí o uspořádání semináře o ochraně zvířat, vzhledem k probíhajícím legislativním změnám v nejbližším možném termínu.
 
Jedná se o problematiku široce sledovanou občany a voliči všech politických stran.
 
Z našeho hlediska ochranářských organizací se jedná o velmi zásadní změny.
 
Za Nadační fond JV a JV a spolupracující ochranářské organizace se všichni společně domníváme, že je naším právem a naší morální povinností na těchto změnách aktivně spolupracovat a ovlivňovat je jednoznačně v zájmu zvířat. Všichni pracujeme v těchto organizacích z lásky ke zvířatům zcela dobrovolně, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu, jsme řádně zapsáni v obchodním rejstříku, máme značné praktické zkušenosti z terénu na rozdíl od úředníků, kteří tvoří zákony ad hoc tzv. od stolu.
 
Z výše zmíněných důvodů a na základě zkušenosti ze semináře organizovaného při projednávání novelizace Občanského zákoníku paní poslankyní JUDr. Vlastou Parkanovou a po zkušenosti, že ani zásadní připomínky z řad ochranářů, provozovatelů útulků, dokonce ani připomínky zúčastněných odborníků z  Komory veterinárních lékařů nebyly zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR vyslyšeny, jsme se rozhodli vytvořit koalici ochranářských organizac,í neboť se domníváme, že systém péče o opuštěná, týraná a ztracená zvířata na základě prováděných necitlivých a často i nepochopitelných změn zkolabuje.
 
Vážený pane poslanče a pane předsedo ÚKOZ, velmi neradi bychom se dočkali např. situace, kdy by hrozilo bezdůvodnému utrácení zdravých zvířat jen proto, že obce a města by neměla povinnost se o ně postarat a přispívat na provoz útulků.
 
Domníváme se, že je zároveň potřeba se zamyslet a pracovat na celostátním registru zvířat, který by zabránil nekontrolovatelnému množení a daňovým únikům z prodávaných zvířat. Tyto finanční prostředky by naopak mohly být využity na podporu útulků, které se o tato týraná a opuštěná zvířata starají.
Dalším  problémem  těchto  tzv. "množíren"  je často nelidské zacházení  se zvířaty a jejich úhyn, čímž se opět vracíme k problému týrání zvířat. Doposud neexistuje žádný zákon, který by zamezil týrání zvířat a umožnil především pak vymahatelnost tohoto práva a skutečný postih pachatelů. Neexistuje ani zákon, který by zvýšil pravomoci správních orgánů k odebírání takto týraných zvířat a doživotnímu zákazu činnosti pro tyto fyzické osoby a stanice, které se proměnily v množírny na týrání.
 
Současně je zapotřebí upravit činnost veterinárních a hygienických stanic, jejichž konání je zdlouhavé, nic neřešící a ve většině případů se jedná o pouhé papírování od stolu.
 
Měli bychom si také uvědomit a popřemýšlet nad odbornými názory a stanovisky znalců z oboru psychologie a psychiatrie, že tomu, kdo týrá bezbranná zvířata, to jednoho dne stačit nebude a pak začne týrat děti či zabíjet dospělé.
 
Jako vyspělá demokratická společnost bychom se měli nad tímto závažným problémem nejen zamyslet, ale především ho též řešit.
 
Domníváme se, že ve spolupráci s Vámi i ostatními zákonodárci by to mohlo být možné.
 
 
Předem Vám děkujeme za Vaši odpověď a spolupráci.
 
 
 
Jitka Parisotová
 
 
Za Nf JVaJV a za koalici ochranářských organizací
 
 
...