Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

 

 

Testování finálních kosmetických výrobků i jednotlivých složek na zvířatech je v ČR od roku 2004 zakázáno. Stanovuje tak Zákon na ochranu zvířat proti týrání (Zákon č.246/92 Sb.).
Podobný zákaz platí i v řadě dalších evropských zemí. Na rozdíl od ČR ale ve všech ostatních zemích existuje řada výjimek. Zákaz se například vůbec nevztahuje na tři skupiny testů: toxikokinetiku, toxicitu po opakované dávce a reprodukční toxicitu.
V tomto směru je tedy česká legislativa velmi pokroková. To ale neznamená, že zde není možné kosmetiku testovanou na zvířatech zakoupit. Právě naopak – většina kosmetického zboží (resp. jeho složek), které je sem dováženo z ciziny, na zvířatech otestována byla.
Ani u českých výrobků však většinou nemáme jistotu, že neobsahují látky testované na zvířatech. Řada složek/surovin nemá hlavní využití v kosmetickém průmyslu, a proto spadá do jiné skupiny látek, na jejichž testování se zákaz nevztahuje. Výrobci si navíc mohou složky nechat otestovat v jiném státě, kde není tak přísná legislativa nebo je odtamtud nakupují. Co se týče prostředků pro domácnost, pro jejich testování zákaz neplatí.

 

 

Alternativy k pokusům na zvířatech

 

Existuje řada spolehlivých metod, při nichž nejsou využívána zvířata a mnoho z nich může být a některými firmami již také je používáno i pro testování kosmetiky a dalších výrobků. Jsou jimi např. rekonstruovaná lidská pokožka, rohovkové buněčné linie, počítačové modely či studie na lidských dobrovolnících.

Doposud bylo schváleno asi 8 000 – 10 000 jednotlivých kosmetických složek jako bezpečných pro užívání člověkem. Pokud by opravdu chtěly, mohly by všechny kosmetické společnosti okamžitě přestat provádět pokusy na zvířatech. Mají možnost kombinovat složky, které jsou již dostupné, s řadou alternativních metod.

Zde uvádíme podrobnější informace o několika alternativních metodách pro testování kosmetických látek:

 

Buněčné a tkáňové kultury

 

Buněčné kultury jsou označením pro rostlinné nebo živočišné buňky (včetně lidských) pěstované v laboratořích. Buňky mohou být velmi dlouho udržovány živé a pěstovány ve speciálních miskách s živným roztokem. Tato metoda se nazývá in vitro. Tímto způsobem lze pěstovat i mnoho druhů buněk společně, a vytvořit tak věrný model určité tkáně – tkáňovou kulturu. Citlivými přístroji je pak možné zjišťovat i nepatrné změny na buňkách a získávat tak přesné informace o působení dané látky.
Je možné získat patřičné lidské buňky bezbolestným způsobem od dobrovolníků či od pacientů na operačních sálech. Používat lidskou tkáň je potřebné už s ohledem na bezpečnost člověka. Velkou výhodou testů prováděných na buněčných kulturách je totiž odstranění problému s druhovou rozdílností – pokud jsou pro testy používány lidské buňky, výsledky pokusů jsou pro člověka platné. Dalšími výhodami jsou také snadná opakovatelnost testů a možnost vyhodnocovat pokus průběžně (zvíře je nejprve nutno zabít, teprve poté je možné zkoumat danou tkáň pod mikroskopem).

 

EYTEX Screen test

 

EYTEX test se používá namísto Draizeho testu oční dráždivosti a využívá se při něm proteinový roztok získávaný z fazolí, který reaguje stejně jako protein v lidském oku. Přesným měřením míry zakalení roztoku, způsobeného poškozením proteinu testovanou látkou, lze pak stanovit, nakolik může daná látka poškodit lidské oko.

 

Lidská placenta

 

Lidská placenta, která je po porodu zpravidla vyhazována, představuje kvalitní testovací materiál. Placenta má nejrůznější funkce a reaguje velmi citlivě a přesně na testované chemické látky. I zde je možné výsledky průběžně vyhodnocovat a s úspěchem (neboť se jedná o lidskou tkáň) z nich vyvozovat závěry pro lidi.

 

Mikroorganismy

 

Použití bakterií a kvasinek představuje další způsob, jak nahradit mnohé testy na zvířatech. Techniky založené na použití kvasinek mohou pomoci stanovit fototoxicitu (tj. reakci kůže na určitou látku po vystavení světlu) a karcinogenitu nejrůznějších látek. Různé druhy bakterií lze také použít pro testy karcinogenity, k výrobě očkovacích látek, insulinu a růstových hormonů.

 

Počítačové a matematické modely

 

V současné době jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány nové počítačové programy a matematické modely. Tyto modely dokáží např. přesně simulovat působení chemických látek na lidské tělo nebo účinek drogy na chování zvířat. Podstatou těchto metod je skutečnost, že vlastnosti chemických látek se dají odvodit z jejich struktury.
Ve farmaceutickém průmyslu je lze využít k vývoji nových léků a jako alternativu k testům toxicity. Výhodou počítačů je také jejich rozsáhlý paměťový potenciál a možnost shromažďovat a porovnávat velké množství informací. Tím lze zamezit opakování již provedených testů na zvířatech.

Celosvětová výzva Cruelty Free International teď i v českých obchodech Body Shop

 

 
 

Výzva globální kampaně Cruelty Free International (CFI), která má za cíl celosvětový zákaz testování kosmetiky na zvířatech je prezentována v obchodech společnosti Body Shop.

Výzva CFI probíhá v obchodech společnosti Body Shop v 65 zemích světa. Jedná se o největší a nejambicióznější kampaň, která dosud byla uspořádána v rámci úsilí o dosažení celosvětového zákazu využívání zvířat pro testování kosmetických výrobků. Kromě toho, že se zapojí odhadem 275 milionů osob ročně, které navštěvují obchody společnosti The Body Shop, bude kampaň Cruelty Free International probíhat také na internetových stránkách společnosti Body Shop, které každoročně navštíví miliony zákazníků.

Přestože v EU platí od roku 2009 zákaz testování kosmetiky na zvířatech, stále ještě je zde možné prodávat kosmetiku testovanou na zvířatech mimo EU. Zákaz prodeje, který by tomu zabránil, by měl nabýt účinnosti v roce 2013, ale nyní hrozí odložení tohoto zákazu až o deset let. Ve většina zemí světa navíc žádný podobný zákaz testování neplatí.

Paul McGreevy, ředitel pro mezinárodní hodnoty, výzkum a vývoj společnosti Body Shop, prohlásil: „Společnost Body Shop je pevně přesvědčena, že kvůli požadavkům vlád a  regulačních úřadů na celém světě by nemělo být ubližováno žádnému zvířeti. Dlouhodobě se angažujeme v této věci a bohužel mnoho lidí se domnívá, že tento problém již byl vyřešen, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jsme velmi hrdi na to, že můžeme podporovat kampaň Cruelty Free International pro dosažení celosvětového zákazu testování na zvířatech, a vyzýváme každého, aby podepsal tuto výzvu v našich obchodech!“

Michelle Thew, generální ředitelka Cruelty Free International, konstatovala: „Společnost Body Shop je mezinárodně uznávanou firmou za svůj postoj proti testování na zvířatech již od samého počátku. Prošlapává cestu svým úsilím zaměřeným na ukončení testování na zvířatech a Cruelty Free International je potěšena, že ji Body Shop v její průlomové kampani podporuje.“

Podepište výzvu CFI i Vy! V současné době je k dispozici ve všech obchodech společnosti Body Shop v České republice a online na adrese www.CrueltyFreeInternational.org.

Facebook: www.facebook.com/CrueltyFreeInternational

Twitter: www.twitter.com/CrueltyFreeIntl

 

 

 

Seznam značek s HCS-HHPS dostupných v ČR

 

Kosmetika a prostředky pro domácnost s HCS/HHPS (a tedy netestované na zvířatech) dostupné v ČR:

 

100% Pure - www.100percentpure.com; www.100percentpure.cz

Aftercare - www.theaftercarecompany.com

Amie - www.amieskincare.com

Astonish - www.astonishcleaners.com

Aubrey Organics - www.aubrey-organics.com

Balm Balmwww.balmbalm.com

BM Beauty - www.bmbeauty.com

Cuccio Naturale - www.cuccio.com

Earth Friendly Products - www.ecos.com

Ecozone - www.ecozone.com

Everyday Minerals - www.everydayminerals.com

Florame - www.florame.com, www.florame.cz

Forsythe Cosmetic Group (značka Color Club) - www.cosmeticgroup.com

Freemanwww.freemanbeauty.com, www.calco.cz

Hedera natur (značky: Almacabio, Equo, Eco) - www.detersivoequo.it

Helan - www.helan.it

Hurraw! Balm - www.hurrawbalm.com, www.bangbag.cz/content/13-o-balzamech-hurraw

Jason Natural Cosmetics - www.jason-natural.com

Kiss My Face www.kissmyface.com

Laboratoire Holistica Internationalwww.holistica.fr

Lily LoLo Mineral Cosmetics - www.lilylolo.co.uk, www.lilylolo.cz

Liz Earle Cosmetics (KPL Cosmetics Ltd) - (pouze přes internet) www.lizearle.com

Lush - www.lushcz.cz - Pozn.: Tato značka certifikát HCS nemá, ale rozhodli jsme se udělat výjimku a zařadit ji na seznam, jelikož její systém kontroly dodavatelů je ještě přísnější než u HCS, důraz na netestování na zvířatech a prověřování dodavatelů je kladen od založení této značky a mimo vyrábění kosmetiky se Lush zaměřuje i na aktivní lobbing za nahrazení pokusů na zvířatech. Více o jejich systému zde.

Manufaktura - www.manufaktura.cz

Marks & Spencer - www.marks-and-spencer.cz

Melvita - www.melvita.com, www.melvita.cz 

Montagne Jeunesse - www.montagnejeunesse.com

Nothing Nasty - (pouze přes internet) www.nothingnasty.com

Organix South Inc. (Thera Neem) - www.organixsouth.com

Paul Mitchell - www.paulmitchell.com, www.paulmitchellshop.cz

Raw Gaia - www.rawgaia.com, www.rawgaia.com/content/czech.html

Raw Skin Food - www.rawskinfood.co.uk/

Sanoflore - www.sanoflore.cz

SpaRitual - www.sparitual.eu

Suma Foods (Triangle Wholefoods Collective Ltd; výrobky Ecoleaf) - www.suma.coop

Super Diet - www.superdiet.fr

The Body Shopwww.thebodyshop.com

Urtekramwww.urtekram.cz

Yes Syzygy Ltd - www.yesyesyes.org

W.S. Badger - www.badgerbalm.com

Seznam obchodů, v nichž lze výrobky těchto značek zakoupit, naleznete na této stránce.


Seznam všech značek s certifikátem HCS a/nebo HHPS (řada z nich je k objednání přes internet nebo je můžete zakoupit při svých cestách do zahraničí):

 

10 Haircare

Abiolo

Abra Therapeutics Inc

Ael Creation

Afrumos

Afterglow Cosmetics

Alba Botanica

Allens Naturally

Alvin Connor

Ameleon

Amie – Pure and Natural

Anna Marie's Aromatherapy & Massage

Aqua Natural

Arbonne International

Argos

Aroma Bella

Aroma Crystal Therapy

Ashambri Skincare

Astonish

Atelier de Cosmetique Artisanal

Aubrey Organics

Aunt Bee's Skin Care

Auromère

Austin Rose

Avalon Natural Products


Balm Balm

Bamboo Aesthetics

Beauty Without Cruelty (Visage International Partners Ltd)

Belisama Bath & Body

Bella Bella Natural Beauty

Belle & Bianca

Besso de Natura

Better Botanicals

Bio Aromes

Bio Pac

Bio-Bee Natursalva

Bio-D Company Ltd

Biogalene

Biogime Skincare

BioKleen

Biopet

Blooming Lotus

Body & Face St Cyrus

Body Bistro

Body Butter Factory

Bonica Natural Body Care

Bronzo Sensuale

Bug Off

Bulldog Natural Grooming

Burt's Bees


Cactus & Ivy

California North

Camillas Naturprodukter och Ört Terapi

Camocare

Caswell Massey Co Ltd

Ceres Aromaterapi

Christine Valmy Inc

Cibe Laboratori

Citra-Solv

Clean George

Clear Conscience Inc

Clearly Natural

Clearspring (Faith Products Ltd)

Clemon

Co-op (The Co-Operative Group Ltd)

Coastal Classic Creations

Color My Image

Comforts for the Mind, Body & Spirit

Comptoir des Lys

Comptoir Provençal des Argiles

Coop Italia

Copaiba

Couleur Caramel

Crazy Rumors

Crearome

Cuccio Naturalé


D'Aymons

Daisy Blue Naturals

Dancing Dingo

Dena Corporation

Deodorant Stones of America (DSA)

Derbe srl

Dermatologica

Desert Mermaid

Devita Natural Skincare Systems

Dickinson Brands

Dolma Vegan Perfumes (Dolma)

Doux Me

Dr. Ken's (Floss & Go)

Dr. Taffi

Dr. Bronner's Magic Soaps

Dr. Goodpet

Duchess Marden


Earth Alive

Earth Dance Botanical Bodycare

Earth Friendly Products

Earth Solutions

Earth's Beauty

Eco-Dent

Ecofa

Ecopolo

Eilas

Elara

Elemetal Herbs

Elizabeth Van Buren Aromaterapy

ELON Nail & Skin Essentials

Emerita

EO Products/Small World Trading Co

Essentially Yours

Eumadis

Evan John Bartholomew snc


Face Atelier

Faith in Nature (Faith Products Ltd)

Faith Products Ltd (Clearspring/ Faith in Nature)

Famille Mary

Färg & Förändring

Fleabusters

Fleur de Mauges

Flora srl (Floritaly)

Florere

Forest Secrets Skincare

Forever New International

Föllinge Nature of Sweden

Freeman Cosmetics

French Transit

Frida


Gabriel Cosmetics

Glad Rags

Good Home Company

Gourmet Body Treats

Grateful Body

Green Girl Basics

Greenridge Herbals

Greenwood Natural

Grime Eater


Halo, Purely for Pets

Hard Candy

Hawai

Hawaiian Resources Company

Healthy Times Baby's Herbal Garden

Heather's Natural & Organic Cleaning Products

Hedera natur

Helan Cosmesi di Laboratorio

Hemp Company Ltd

Herbal Secrets

Hoke 2

Honesty Cosmetics

Hugo Naturals

Hyteck Aroma-Zone

Hälsingehonung


Indica sas

Infinite Aloe

Inky Loves Nature

Innersense

Iserafini

ISH Ionic Rescue

It's Elixir


J&D Black Ltd (Hollytrees)

Jacki's Magic Lotion

Jason Natural Cosmetics

Jess' Bee Natural Lip Balm

Joe Blasco Cosmetics

JR Liggett


Karawan Authentic

Katherine Botanicals

Kelly- Nehemiah Cosmetics

Kibio

Kingfisher natural Toothpaste

Kirk's Naturals

Kiss My Face

Kobashi Essential Oils

KPL Cosmetics Ltd (Liz Earle Cosmetics)

KSA Jojoba

Kuyomayé Bio


L'Erbolario

L'Uvalla

Laboratoire Alvend

Laboratoire Body Nature

Laboratoire Gravier

Laboratoire Holistica International

Laboratoire Natescience

Laboratoire Phyto-Actif

Laboratoire Phyt's SAS

Lakon Herbals

Lather

Lauren Noir

Le Secret Naturel

Les Ânes d'Autan

Les Douces Angevines

Lifehair Oy

Lily LoLo Mineral Cosmetics

Lip-Ink International

Little Forest Natural Baby Products

Lize Earle Cosmetics (KPL Cosmetics Ltd)

Lobob

London Oil Refining Company Ltd (Astonish)

Lotus Moon

Louise Bianco

Love The Planet


Maggie's Pure Land Products

Magick Botanicals

Make-Up International (Face to Face)

Manufaktura

Marks & Spencer

Max Green Alchemy

Melvita

Method Products

Mi Amore Skincare, LLC

Mia Rose

Mondo Solidale

Montagne Jeunesse

Mountain Green of Arizona

Mountain Ocean

Mummy Delivers

My Lip Stuff

Mystic Wonders Inc


Nadina's Cremes

Naikid

Nail Aid

NakedHerbs, LLC

Naturade Inc

Natural by Nature Oils

Nature Clean

Nature's Gate

Nature's Soap Dish

Naturopathica

Neal's Yard Remedies

Nectar Essences

New Vision

Nick & Milly

Nothing Nasty

NuCelle

NutriBiotic


Only Yourx Skin Care

Ophyline

Oracle Organics

Orange Mate

Organic Health and Beauty

OrganixSouth Inc. (Thera Neem)

Orjene Organics

Osea International

Outside/In Cosmetics


Pangea Organics

Parissa

Paul Mitchell

Pedrini

Pittstown Soapworks

Planet Inc.

Pristine Recovery

Pro-Tec Pet Health

Prophet Skincare

Pure Nuff Stuff

Pure Touch

PureOlogy

Pureskin Sverige

Purity Project, The


Queen Helene

Quinessence Aromatherapy


Rachel Perry

Rare Natural Care

Raw Gaia

Raw Skin Food

Recycline

Red Star Hand Crafted Soaps

Rejuvi

Renée Rouleau Skin Care

Rosagårdens Hudvårdsserie

Rosenserien


Saaf International Ltd.

Saltworks

Samarome

SAN.ECO.VIT

Sanoflore

SanRe Organic Skinfood

Saponificio Gianasso srl

Sappo Hill Soapworks

Scandia Spa

Sae Chi Organics

Sedona Spa Products

Seventh Generation

Sewing Expressions

Shaman Earthly Organics

Shikai

Simplers Botanical Company

Simply Soap

Skincare for Athletes

So Essentiel

Soluzione Spa Products

Sombra Cosmetics

Sonoma Soap

Sound Earth, LLC

SpaRitual

Spasome Balms

Spring Rain Botanicals

St John's Herb Garden

Stripped Cosmetics

Strong Products

Suki

Suma Foods (Triangle Wholefoods Collective Ltd)

Sunfeather Natural Soap Company

Superdiet


Talulah Natural Skincare

Tara Smith

THALGO Cosmetic

The Co-Operative Group Ltd (Co-op)

The Body Shop

The Purity Project

The Soap Opera

Tom's of maine

Too Faced Cosmetics

Triangle Wholefoods Collective Ltd (Suma Foods)

Tsi-La


Un-petroleum Lip Care

Unicure

Unique Products

Urtekram


Vallani

Valleberga örtprodukter

Velvet & Sweet Pea's Purrfumery

Vermont Soapworks

Visage International Partners Ltd (Beauty Without Cruelty)


W.S. Badger

Warm Earth Cosmetics

Well In Hand

Whole Spectrum Aromatherapy

Wholefood Farmacy

WuChi by Maks


Xeno Company


Yes Syzygy Ltd


Zen Spa

ZuZu Luxe