Jdi na obsah Jdi na menu
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

 

Úvodem chceme poděkovat všem členům, dobrovolníkům a příznivcům za jejich práci vykonanou zcela zdarma a ve svém volném čase.

 

I v tomto roce se Nadační fond JVaJV podílel na mnoha kauzách a pomoci při záchraně zvířat.

Změnili jsme čas pro naše pravidelné schůze, abychom se mohli všichni sejít a v klidu projednat aktuální témata a poradit se osobně jak v daných věcech postupovat.

Jako každý rok jsme odeslali spoustu podnětů, návrhů a stížností. Jedna z hlavních kauz, kterou jsme se zabývali, je kauza týraných koček v jednom nejmenovaném útulku.

 

 

V uplynulém roce jsme za Nadační Fond dohlíželi a pomáhali seniorce paní Rudolfce Kotašové při starání se o její kočky. Vzhledem k jejímu pokročilému věku nebyla schopna zajistit jim vše potřebné a tak bylo členy NF dováženo krmivo a stelivo pro kočky a měněna voda, zároveň byla zajištěna veterinární péče. V průběhu roku jsme pomalu sháněli pro kočky nový domov. Ke konci roku se zdravotní stav paní Kotašové velmi zhoršil a musela být hospitalizována. Z nemocnice se již nevrátila a tak se rozběhlo hledání nových domovů. Všech 5 koček bylo umístěno do útulku ANIMAL’S O.S. do Kytína k paní Marcele Hálkové. Město na jejich umístění samozřejmě nic nepřispělo.

 

Účastnili jsme se aktivně na řešení kauzy Slavičín, kde dochází k opakovanému týrání. Snažili jsme se kontaktovat SVS, upozornit na rozporné informace, které se k nám dostávaly, ale jako obvykle zcela neúspěšně.

Zažádali jsme o výsledky auditu SVS v kauze Slavičín, který měl být proveden na základě naší stížnosti a požadavku ředitele SVS, nakonec jsme obdrželi odpověď, že audit nebyl proveden!

 

Tento rok jsme nenavštěvovali útulek Sirius u Písku, ale dle informací záchytných kotců Blatná a útulek Strakonice, nebyla potřeba žádná akutní pomoc a pravidelně za paní dojížděli s pomocí.

 

Podstatnou část roku jsme věnovali bohužel neúspěšné kauze v jednom nejmenovaném útulku. Jednalo se o záchranu koček z nevyhovujících podmínek „útulku“. Byli jsme osloveni se žádostí o pomoc v této kauze. Bylo vynaloženo velké úsilí, byla kontaktována policie a předloženy veškeré podklady a důkazy, byli jsme vyslechnuti policií, několik koček v tom nejhorším stavu bylo odebráno. Nakonec nám přímí svědci z neznámých důvodů od řešení kauzy odstoupili a policie případ odložila. Dále se nemůžeme případem zabývat, protože nemáme k dispozici důkazní materiál.

Po provedení inventury skladu krmiva, které jsme měli ještě k dispozici, jsme se rozhodli z důvodu expirace rozdat mezi dobrovolníky (většinou senioři), kteří se starají o volně žijící kočky mimo naše lokality. Dále jsme sháněli levnější krmení a využívali akce obchodních řetězců. Některé konzervy byly použity pro kočky paní Kotašové a na podporu dalších opuštěných koček.

Díky naší člence Ivance, která nechala vyrobit na svůj náklad hrnečky a díky jednomu našemu dobrovolníkovi , který hrnečky usilovně prodával se nám podařilo sehnat nemalý finanční obnos 3 200,-- Kč za 16 prodaných hrnečků s motivem pejsků a kočiček, které byly vyrobeny již před rokem firmou One Factory, která poskytuje slevu na výrobky určené na dobročinné a charitativní účely. Tyto peníze máme stále v úschově a ještě jsme nerozhodli, jak s nimi naložíme.

Obdrželi jsme finanční dar 6 000,- Kč od naší členky paní Ireny Topinkové, autorky sbírky básní – KDYŽ NESPÍM, za prodej na křtu knihy. Tuto částku jsme samozřejmě uložili na náš transparentní účet.

V našem depozitu v Praze - Michli byla umístěna také čistokrevná kočka sphynx Nefra, která měla sloužit samozřejmě k množení a rýžování peněz, ale byla odložena majitelem na veterinární stanici v Michli v ulici Pod Pramenem z důvodu vážných komplikací při porodu. Musela být vykastrována, znovu operována a dlouhodobě léčena. Uhradili jsme operaci, každý druhý den docházeli k veterináři a dvakrát denně ránu ošetřovali až do úplného vyléčení a dobrání antibiotik (po dobu cca 30 dnů). Hledali jsme pro ni umístění a úspěšně jsme nový domov našli.

Mimo psů a koček se nám podařilo zachránit zmoklé,vysílené a vyhladovělé mládě sojky, ochočené potkany a přerostlého zakrslého králíčka, který byl vyhozen rusky mluvícími osobami v Chovatelských potřebách na Nuselské ulici, kde jsme si ho také převzali a také Peruánské morče, které bylo vyhozené na Bohdalci.

Účastnili jsme se dalších jednání v PS a Senátu ČR a samozřejmě jako každý rok Snu zvířat, ale tento rok pouze jako diváci. Přivezli jsme a předali sponzorské dary. Konzervy pro kočky a psi a také stelivo ve výši 1500 Kč. Na akci jsme se sešli s pejskem Míšou, který byl námi umístěn před 5 lety právě na této akci. Míšovi se daří skvěle, ale bohužel má začínající šedý zákal. Domníváme se, že pokud se jeho majitelé rozhodnou pro operaci, měli bychom na ni z morálních důvodů přispět, neboť se jedná samozřejmě o záležitost značně finančně náročnou.

Speciálně děkujeme panu Didier Parisot, který nám každý rok přispívá na náš účet výdělkem z akcí Francouzský týden v Praze, atd. Na náš transparentní účet nám jeho zásluhou v roce 2014 přišlo celkem 29 000,-Kč od společnosti Very good saucisson.

Upřímně děkujeme paní Mgr. Martině Trestrové, za její měsíční příspěvky ve výši 1 000,-Kč.

Dále patří naše poděkování paní Šimákové a jejím kolegům 300,-Kč , paní Drnkové 3000,-Kč  a panu Štaubrovi 1000,-Kč.

Snažili jsme se vykoupit zanedbaného buldoka od bezdomovce, což se nám bohužel nepodařilo, neboť majitel – bezdomovec, žádal částku 15 000,- Kč, kterou jsme nemohli investovat na úkor jiných potřebných zvířat.

Uhradili jsme fakturu za ošetření a operaci týraného a opuštěného jorkšíra Charlieho ve výši 3598,- Kč,- na účet MVDr. Taslerové.

Za období 2014 se členové NF JVaJV, s pomocí dobrovolníků postarali, ošetřili a zachránili celkem 107 kusů potřebných zvířat: 38 koček 35 psů, 1 kobylku, 2 berany, 4 potkany, 11 slepic a 2 kachny vykoupené z velkochovu, 1 morče, 1 králíčka, 10 ježků, 1 sojku, 2 špačky.  Pokračovali jsme samozřejmě v přikrmování ptáků, ježků a volně žijících koček zejména v lokalitách Praha 2,4,9,10, v Říčanech, Všestarech atd.

Za značný úspěch v roce 2014 dále pokládáme petici a změnu v OZ - ZVÍŘE NENÍ již VĚC, přestože znění zákona není ideální, považujeme to za výhru a značný úspěch, vzhledem k tomu, že náš NF byl členem Petičního výboru.

Členové NF JVaJV neplatí žádné členské příspěvky, neboť k přepravě opuštěných a týraných zvířat užívají výhradně vlastní vozidla, pohonné hmoty i provoz mobilních telefonů a velmi často i veterinární náklady a potravu pro zvířata hradí z osobních finančních prostředků.

Závěrem ještě jednou upřímně děkujeme sponzorům, všem členům a dobrovolníkům!

Poděkování si zaslouží také pracovníci POLICIE ČR, kteří ve většině případů týraných zvířat byli vstřícní a ochotni pomoci, bohužel podaná TO ve většině případů vinou opět zaměstnanců SVS, v jiných případech STÁTNÍHO  ZASTUPITELSTVÍ byla odložena anebo překvalifikována pouze na přestupky, řešena směšnými pokutami, které stejně nikdo neplatí! Týraná zvířata nebyla inspektory SVS odebrána a buďto už nežijí anebo stále živoří a trpí i nadále v hrůzných podmínkách!

Jsme nuceni konstatovat, že v ČR – státě EU v roce 2014, TÝRANÁ ZVÍŘATA OPĚT ZŮSTÁVALA A BOHUŽEL I NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ BEZ POMOCI A MNOŽÍRNY V KLIDU A POHODĚ STÁLE MNOŽÍ DÁL!!! Neboť ochranářské organizace nemají žádné kompetence a SVS JE TRVALE A STÁLE NEČINNÁ !!! Vzhledem k tomu, že jsem Čechofrancouzka a značnou část života jsem strávila na území Francie, samozřejmě aktivní pomocí potřebným zvířatům, jedná se z mého hlediska o nečinnost zcela nepochopitelnou a dle mého názoru i v rozporu s povinnostmi a dohodami v rámci EU!

Běžná praxe ve Francii – TAKÉ stát EU v případech 1)zanedbání peče anebo 2) týrání zvířat :

1) 14-21 dnů monitoring situace, pokud nenastane náprava, odebrání zvířat

2) v případech akutního týrání, samozřejmě okamžité odebrání zvířete

3) pokuta až do výše 30 000 EUR

4) pobyt v nápravném zařízení

K činnosti – nečinnosti SVS (která je placena z peněz nás daňových poplatníků) a k jeiich vymlouvání se na nejasnou a nedostatečnou legislativu uvádíme vyjádření paní JUDr. KLÁRY SLÁMOVÉ v  SENÁTU ČR, při příležitosti mezinárodního semináře, která zcela jasně reagovala na stížnosti a výmluvy zúčastněných pracovníků SVS slovy „ KDO MÁ ZÁJEM, MOŽNOSTI SI NAJDE “

Nečinnost a laxnost státní správy ve věci týraní zvířat je zcela nepochopitelná a společensky dokonce vysoce nebezpečná, protože znalci v oboru psychologie a psychiatrie se shodují v názoru, že brutální, kriminální činnost u bezbranných zvířat pouze začíná a nadále se stupňuje, např. děti, senioři atd.

    

 

Celkové náklady za období 2014  činí            84 495,- Kč

Přijaté dary                                                      49 534,-Kč

Veterinární náklady                                         48 124,- Kč

Krmivo                                                            28 266,-Kč

Web + doména                                                2118,- Kč

Zpracování účetní evidence                            3 000,-Kč

Bank. poplatky                                                2 987,-Kč

Bank úroky                                                        685,-Kč

 

Za Nadační fond  JVa JV 

 

Jitka Parisotová